Korisnik Heisenberg

Korisnik već: 6 godina (since Dec 1, 2013)
Titula: Urednik
Ekstra privilegije: Rekategorizacija svih pitanja
Uređivanje bilo kojeg pitanja
Uređivanje bilo kojeg odgovora
Uređivanje bilo kojeg komentara
Zatvaranje bilo kojeg pitanja
Odabir odgovora na bilo koja pitanja
Pregled IP adresa anonimnih korisnika
Odobravanje ili odbijanje pitanja
Skrivanje i prikazivanje svih pitanja
Viewing the newest users page

Aktivnosti od Heisenberg

Poena: 3,417 poena (rangiran #3)
Pitanja: 0
Odgovora: 53 (46 odabrano kao najbolji)
Komentara: 0
Glasao na: 0 pitanja, 12 odgovora
Dao: 12 pozitivnih glasova, 0 negativnih glasova
Primio: 58 pozitivnih glasova, 0 negativnih glasova

Wall for Heisenberg

Please log in or register to post on this wall.
...